Tìm hiểu về Menu Admin trong Wordpress

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo menu trong admin WordPress bằng cách sử dụng các hàm add_menu_page và add_submenu_page.
 

Có lẽ mình không cần phải giải thích ý nghĩa của từng mục menu trong WordPress nữa vì đó là kiến thức căn bản, bạn phải quản lý nội dung trong WordPress tốt thì mới có thể theo dõi bài viết này.

Thêm Menu trong admin wordpress

Trong đó:
$page_title: Tiêu đề của trang nằm trên thẻ title
$menu_title: Tên của menu hiển thị ở danh sách menu
$capability: Tên quyền chứa những nhóm có thể thao tác với Menu, xem danh sách tại đây
$menu_slug: Slug URL của trang
$function: Hàm sẽ được gọi khi bạn click vào menu.
$icon_url: Đường dẫn tới Icon của menu
$position: Vị trí hiển thị menu tính từ trên xuống.
Chi tiết xem tại đây.

Vị trí các menu có sẵn trong wordpress

2. Dashboard
4. Separator
5: Post
10: Media
15: Links
20: Pages
25: comments
59: Separator
60: Appearance
65: Plugins
70: Users
75: Tools
80: Settings
99: Separator
Với các vị trí trên, các bạn có thể thêm menu vào bất kì vị trí nào ( trước hoặc sau ) menu đã có sẵn của wordpress.

Ví dụ: Mình muốn thêm 1 menu Project vào sau mục Posts thì ta sẽ làm như sau:

Trong ví dụ trên, mình đã sử dụng hook action admin_menu để thêm menu project.

Thêm submenu trong admin wordpress

Với các giá trị:
$parent_slug: URL của menu cha.
$page_title: Tiêu đề của trang nằm trên thẻ title
$menu_title: Tên của menu hiển thị ở danh sách menu
$capability: Tên quyền chứa những nhóm có thể thao tác với Menu.
$menu_slug: Slug URL của trang
$function: Hàm sẽ được gọi khi bạn click vào menu.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một số hàm có sẵn được wordpress cung cấp để thêm vào các menu có sẵn:

Cách làm tương tự như phần thêm menu chỉ thay đổi một số giá trị. 
Chi tiết xem tại đây

Xóa Menu ra khỏi Admin WordPress

Có 2 hàm dùng để xóa menu và submenu:

Chi tiết về xóa menu admin xem tại đây và xóa submenu admin xem tại đây.
Với danh sách các hàm trên, bạn có thể tạo hay xóa một menu bất kì. Bài viết này mình không trình bày đầy đủ nhưng với những đường link mình dẫn đến trang dành cho developer thì bạn hoàn toàn có thể tự học được.
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hay để lại một đánh và một nhận xét để mình có thêm động lực viết bài.
Mình xin cám ơn!

Chia sẻ ý kiến của bạn

Mới hơn Cũ hơn