Làm cách nào để tạo lại phân vùng trên ổ USB?

Tôi có một ổ USB Kington 16Gb. Tôi đã cố gắng cài đặt Chrome OS vào đó. Sau đó, khi tôi cắm vào máy tính windown thì ổ cứng chỉ còn lại 4Gb.


tạo phân vùng trên usb

Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng diskpart trên Windows:
Tôi đã tìm ra nguyên nhân là do tôi đã tạo phân vùng khi cố gắng cài đặt Chrome OS. Hiện tại, đang có nhiều hơn 2 phân vùng tồn tại? Làm sao để gộp tất cả chúng lại thành một.

 1. Mở CMD bằng quyền admin.
 2. Chạy diskpart
 3. list disk
 4. Lưu ý số đĩa tương ứng với ổ USB của bạn (bạn hãy để ý kích thước của từng ổ. Ổ USB thường có dung lượng nhỏ hơn các ổ còn lại)
 5. select disk X –  trong đó X là số từ bước 4
 6. list partition – Nếu bạn dùng usb 2.0 thì sẽ có 2 partition là 0 và 1. Còn nếu bạn dùng usb 3.0 thì sẽ có nhiều hơn thế, có thể là từ 0 -> 10.
 7. select partition Y – trong đó Y là số partition ở bước 6
 8. delete partition – chọn các partition và delete từng partition đó. sau khi đã xóa hết các partition thì sẽ tiến hành tạo lại như bước 9.
 9. create partition primary
 10. exit – Thoát lệnh Prompt (gõ exit hoặc chỉ đóng cửa sổ)
 11. Trong Windows, đi tới Máy tính (hoặc PC này cho Windows 10) và thử mở đĩa. Nó sẽ yêu cầu bạn định dạng nó.
 12. Định dạng nó với các cài đặt mặc định và đặt tên nếu bạn muốn.

Vậy là xong.

Chia sẻ ý kiến của bạn

Mới hơn Cũ hơn