Hướng dẫn xem lại câu lệnh cũ trong linux

Trong Bash, lệnh history sử dụng để hiển thị lịch sử câu lệnh đã thực thi tại user hiện hành. Cho phép nhanh chóng xem những gì đã được thực hiện trước đây trên hệ thống.

Làm việc với câu lệnh history

Chúng ta nhập câu lệnh:

history code-box

Sử dụng câu lệnh history trên linux

Để xem lịch sử 10 câu lệnh gần nhất chúng ta dùng câu lệnh: history 10
Để thực thi một câu lệnh đã thực hiện trước đó chúng ta dùng câu lệnh với cú pháp: ![n]
Với n là câu lệnh thuộc dòng bao nhiêu trong danh sách lịch sử mà chúng ta vừa mới xem.
 Còn tiếp..

Chia sẻ ý kiến của bạn

Mới hơn Cũ hơn