Cài đặt ImunifyAV cho Direct Admin

ImunifyAV giúp phát hiện các file ẩn, backdoor, shell, hacker tool, mã độc, mã lừa đảo trên website của bạn – MIỄN PHÍ VĨNH VIỄN.

ImunifyAV driectadminImunifyAV là gì?

ImunifyAV là một tool giúp bạn quét virus trên Direct Admin ImunifyAV helps you keep your websites free of malware.

ImunifyAV làm gì cho bạn?

ImunifyAV Free

Giúp phát hiện các file ẩn, backdoor, shell, hacker tool, mã độc, mã lừa đảo trên website của bạn – MIỄN PHÍ VĨNH VIỄN
Detection FREE FOREVER Detect any type of malicious file, including backdoors, web-shells, viruses, hacker tools, ‘blackhat SEO’ scripts, phishing pages, and many others.

ImunifyAV+

Một khi đã phát hiện malware, virus, hệ thống sẽ tự động dọn dẹp chỉ trong 1 cú click, cao cấp hơn, nó còn phát hiện và xóa đoạn mã độc được nhúng trong file của của bạn mà không xóa file đó đi, khả năng thành công 97%.
If malware is detected, automatically remove it with one click. Advanced file deobfuscation techniques enable detection of encrypted malicious code embedded in files, over 97% of which can be cleaned automatically.

Cài đặt ImunifyAV Free

Các bạn chỉ việc kết nối SSH và chạy các lệnh sau:

wget https://repo.imunify360.cloudlinux.com/defence360/imav-deploy.shcode-box

bash imav-deploy.sh code-box


Đợi chương trình cài xong, bạn có thể vào lại Direct Admin để kiểm tra.
Bật cho End user xem lịch sử quét, các bạn vào SSH chạy thêm lệnh sau:


/opt/alt/python35/share/imunify360/scripts/av-userside-plugin.sh code-box


Chúc các bạn thành công!


Chia sẻ ý kiến của bạn

Mới hơn Cũ hơn