5 Bước xây dựng mẫu quy trình làm việc của Content Marketing

Như các bạn đã biết, Content Marketing đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược Marketing tổng thể. Để cho hoạt động Content Marketing được hoạt động trở nên hiệu quả thì toàn bộ quy trình làm việc phải được thống nhất dựa trên cơ sở kế hoạch đã được xây dựng trước đó. Để có thể hiểu hơn về mẫu quy trình làm việc của bộ phận Content Marketing, mời bạn đọc tìm hiểu các nội dung liên quan thông qua bài viết dưới đây.

5 Bước trong mẫu quy trình làm việc của Content Marketing

Bước 1: Liệt kê các nguồn hiện có

Bước đầu tiên để tạo quy trình tiếp thị nội dung là liệt kê mọi nội dung đơn lẻ được liên kết với chiến dịch của bạn. Danh sách này nên bao gồm các bài đăng trên blog, sách điện tử, bài đăng trên mạng xã hội, trang đích, Email và bất kỳ phần nội dung hỗ trợ nào khác. Nếu bạn không biết chính xác có bao nhiêu quảng cáo trả phí của mình sẽ chạy hoặc bao nhiêu Email bạn sẽ gửi ở giai đoạn đầu này trong quy trình làm việc, thì không sao. Lập danh sách ban đầu và cập nhật nó để có thể thu thập thêm dữ liệu nhằm phục vụ cho chiến dịch của mình.

Mẫu quy trình làm việc

Facebook, Website là nguồn sẵn có của doanh nghiệp

Bước 2: Xác định nhu cầu

Sau khi bạn có danh sách nội dung của mình, hãy xác định những người cần tham gia để biến từng phần nội dung thành hiện thực. Ví dụ, một eBook sẽ cần một số chú ý về thiết kế, hãy tìm ra những nhu cầu thiết kế cụ thể đó là gì? Quảng cáo tìm kiếm có trả tiền sẽ cần bao nhiêu ngân sách? Email sẽ cần phải nằm gọn trong lịch trình tiếp thị của bạn như thế nào?....Bạn càng cụ thể về nhu cầu nội dung của mình, thì quá trình thực hiện càng diễn ra nhanh chóng và dễ dàng.

Bước 3: Liệt kê các nhiệm vụ nội dung

Sau khi đã liệt kê các nguồn hiện có và xác định được nhu cầu, mục tiêu của chiến dịch. Bây giờ, đã đến lúc tìm hiểu chi tiết hơn. Đối với mỗi nội dung, hãy liệt kê các công việc cụ thể phải hoàn thành trước, trong và sau khi xuất bản. Một lần nữa, hãy càng cụ thể nhiệm vụ nội dung càng tốt để đảm bảo không có gì xuất hiện vào phút cuối.

Ví dụ: các tác vụ liên quan đến nội dung bài đăng trên blog không nên chỉ là “gửi” và “xuất bản”. Bạn cũng nên bao gồm nhiệm vụ “đánh giá”, nhiệm vụ “thêm ảnh / tác phẩm nghệ thuật”, nhiệm vụ “phê duyệt cuối cùng” và nhiệm vụ “lên lịch xã hội”...

Mẫu quy trình làm việc

Xây dựng chiến lược Content Marketing tổng thể

Bước 4: Chỉ định vai trò

Sau khi bạn đã liệt kê các nhiệm vụ nội dung cho toàn chiến dịch, hãy chỉ định người thực hiện và chịu trách nhiệm cho từng nhiệm vụ. Đối với những người được phân công, họ cần cần phải xây dựng cho mình một ý tưởng hay về chiến dịch, với mục đích cụ thể và mục tiêu rõ ràng.

Bước 5: Lên lịch cho nội dung 

Lên lịch cho các nhiệm vụ của bạn là một phần quan trọng của mẫu quy trình làm việc. Bạn nên chia sẻ dòng thời gian của chiến dịch với các bên liên quan chính trong nhóm tiếp thị và đảm bảo rằng nó không ảnh hưởng đến thời gian của một chiến dịch khác. Lịch trình nội dung phải hiển thị trên lịch biên tập được chia sẻ , vì vậy người được phân công nhiệm vụ biết họ chịu trách nhiệm về việc gì và khi nào.

Xác định các vai trò khi thực hiện mẫu quy trình làm việc Content Marketing

Để chiến dịch Content Marketing thực hiện một cách hiệu quả nhất, sẽ có rất nhiều người tham gia và đóng vai trò trong việc tạo các bài đăng trên Blog cũng như một phần của hoạt động tiếp thị nội dung. Mặc dù lý tưởng nhất là mỗi vai trò được thực hiện bởi một người khác nhau, nhưng các công ty khởi nghiệp có thể coi đây là những vai trò hợp lý được thực hiện bởi cùng một người, mặc dù nó có thể sẽ kém hiệu quả hơn.

- Biên tập viên quản lý: Đây là người đứng đầu nhóm nội dung của bạn, người quản lý lịch biên tập và phê duyệt các bài báo.

- SEO Analyst: Người này xác định các từ khóa tốt nhất để tập trung vào cho mỗi bài viết.

- Người viết nội dung : Bạn có thể sử dụng người viết nội dung cố định hoặc tự do. 

- Người truyền bá cộng đồng : Đây là người phân phối nội dung trong đúng cộng đồng nơi khách hàng tiềm năng và những người có ảnh hưởng thường xuyên lui tới.

Quy trình làm việc Content Marketing

Xác định những nhiệm vụ khác nhau trong chiến lược Content tổng thể

Lưu ý khi triển khai mẫu quy trình làm việc

- Dù là quy trình làm việc liên quan đến Content Marketing hay bất cứ một lĩnh vực, ngành nghề nào khác thì yêu cầu tất cả các nhân viên trong cùng một bộ phận cần phải hiểu rõ mục tiêu, kế hoạch và các bước thực hiện để có thể phối hợp một cách ăn ý nhằm hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất, hiệu quả nhất. 

- Người quản lý giám sát có vai trò vô cùng quan trọng trong việc lên kế hoạch và theo dõi tiến độ công việc đang diễn ra.

- Bản thân mỗi nhân viên đã được phân công nhiệm vụ cần có thái độ tích cực, ý thức trách nhiệm với công việc để có thể mang lại một kết quả tốt nhất. 

Như vậy thông qua bài viết trên đây, chúng tôi đã cùng các bạn tìm hiểu các bước xây dựng mẫu quy trình làm việc của Content Marketing. Mình hy vọng những thông tin trên đây sẽ thực sự hữu ích nhằm giúp các bạn có thể tự xây dựng được cho mình một mẫu quy trình để làm việc hiệu quả và đúng tiến độ.

Cảm ơn và chúng các bạn thành công !

Chia sẻ ý kiến của bạn

Mới hơn Cũ hơn